Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker

De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, SHSEL, houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de gehele gemeente Enschede; daarin begrepen de omliggende dorpen Lonneker, Glanerbrug, Boekelo en Usselo. De SHSEL vervult in Enschede een kritische rol voor wat betreft alle onderwerpen die raken aan de bescherming en het behoud van culturele waarden in brede zin, met name ook waar het gaat om het vastleggen daarvan in bestemmingsplannen. Tevens geven zij elk kwartaal het magazine 'n Sliepsteen uit.
Een interessante stand om eens te gaan kijken als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis en ontwikkeling van Enschede en omstreken.