Dialoogsessies krijgen vorm

Het platteland gaat ingrijpend veranderen in de komende tien jaar. Wij als organisatie van de Twentse Landdag gaan de dialoog hierover stimuleren en goed en deskundig richting geven.

Er zijn veel wensen voor grondgebruik: verduurzaming en verdienmodellen voor agrarische bedrijven, duurzame energieproductie (zonnevelden, windturbines), infrastructuur en nieuwe woon- en bedrijfslocaties. Grond is schaars dus moeten er keuzes gemaakt worden.

We nodigen onze bezoekers uit om mee te praten over gewenste richtingen. Aan het eind van de dag zullen we conclusies trekken en zorgen dat die in vervolgdiscussies binnen gemeente en provincie landen.'

(Foto: unsplash.com)