Dialoogsessies

We zetten als organisatie van de Twentse Landdag de laatste puntjes op de laatste i's. We hadden gistermiddag en vanochtend super-inspirerende voorbereidingsgesprekken met de inleiders van de vier dialoogsessies. We bespreken de toekomst van het landelijk gebied in vier de thema's: landbouw EN natuur, waterberging, korte voedselketens en het landelijk gebied in 2050. Wil je net zo geïnspireerd worden en beleidsmakers inspireren? Praat dan mee in onze dialoogsessies, 18 september, Ledeboerpark, sessies vanaf 12. 00!